تحلیل رفتار متقابل، در سال 1950 توسط اریک برن ارائه شد. اریک برن، در سال 1910 در مونترال کانادا متولد شد.او فرزند پدر و مادری پزشک و نویسنده بود. بنابراین راه خانوادگی را در پیش گرفت و رشته ی پزشکی را برای تحصیل انتخاب کرد. او در سال 1935مدرک دکترای طب خود را از دانشگاه مک گیل کانادا دریافت کرد و سپس برای دوره ی تخصص خود روانپزشکی را برگزید و به این منظور به امریکا سفر کرد. سپس در سال 1941 به آموختن دوره های روانکاوی پرداخت.

در سال 1941 بود که اریک، به عنوان روانپزشک ارتش امریکا مشغول به کار شد و همانجا بود که پایه های تحلیل رفتار متقابل (TA) شکل گرفت . برن در سالهای 1941 تا 1943 در ارتش، از طریق شیوه های گروه درمانی به تجربه های مفید و تازه ای دستیافت.

سپس در سال1950  برای اولین بار، سمینار تحلیل رفتار متقابل را تنها با حضور شش نفر برگزار کرد. و در سال 1955 نظریه ی خود را به شکل جامع به جهانیان ارائه داد.

اگرچه آغاز کار نظریه تحلیل رفتار متقابل با تنها شش نفر بود، اما امروزه تعداد اعضای انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل، به دهها هزار نفر رسیده است و این آمار، به غیر از کسانی است که به صورت روان درمانی فردی یا گروه درمانی و یا کلاسهای آموزشی به تغییرات ریشه ای ساختار شخصیت خود یا بهبود ارتباط خود با دیگران می پردازند.

اریک برن در سال 1970 درگذشت، درحالیکه نظریه اش همچنان زنده و پویاست و به جهانیان زندگی نو می بخشد. از نشانه های این پویایی، کتابهایی است که هر روزه در این مورد چاپ می شود و از بین آنها، می توان به کتابهایی همچون : بازیهایی که مردم به آن می پردازند، بعد از سلام چه می گویید؟ ، من خوب هستم-تو خوب هستی، برای پیروز شدن متولد شده ایم و … اشاره کرد.