آکادمی تحلیل رفتار متقابل یا TA ، در سال 1395 و به عنوان بخشی از موسسه روانشناسی و مشاوره روانساز با شماره مجوز 24148 ، و به عنوان مجموعه ای از آکادمی بین المللی تحلیل رفتار متقابل تاسیس شد. هدف از تاسیس آکادمی، گسترش نظریه تحلیل رفتار متقابل بر پایه بهبود روابط میان فردی و افزایش سلامت روان مردم عزیز ایران می باشد. آکادمی تحلیل رفتار متقابل از سال 95 اقدام به برگزاری دوره های مبتدی و پیشرفته تحیل رفتار متقابل کرده است. 

تا ابتدای سال 1402، ثبت نام جدیدی انجام نمی شود. لطفا در این خصوص تماس یا درخواستی ننمایید.