دوره های تحلیل رفتار متقابل ، از سال 95 در سطوح مختلف در آکادمی برگزار می گردد. لازم به ذکر است که سطح بندی کلاس ها متفاوت است و برای گذراندن سطوح پیشرفته ، شرکت در دوره های مبتدی تحلیل رفتار الزامی است.

همچنین متقاضیان دوره تربیت مدرس، در صورتی که تحصیلات مرتبط با روانشناسی ، مشاوره و یا روانپزشکی را ندارند، لازم است تمامی سه سطح ذکر شده قبلی را به اتمام برسانند.

دوره های تحلیل رفتار متقابل بر مبنای آموزش به چهار سطج زیر تقسیم می شود. جهت اطلاع از زمان بندی و ساعات تشکلی کلاس های Ta ، بر روی سطح مورد نظر خود کلیک کنید:

کلاس تحلیل رفتار متقابل مبتدی

کلاس تحلیل رفتار متقابل متوسطه

کلاس تحلیل رفتار متقابل پیشرفته

کلاس مستری یا تربیت مدرس تحلیل رفتار متقابل

همچنین از نظر سن شرکت کنندگان ، دوره های تحلیل رفتار متقابل به دو دسته کلاسهای بزرگسال ( 16 سال به بالا) و کلاسهای نوجوانان ( 12 تا 16 سال ) تقسیم بندی می شود.

اگر متقاضی کلاس تحلیل رفتار متقابل برای نوجوان هستید، از لینک زیر استفاده کنید:

کلاس تحلیل رفتار متقابل نوجوانان