دوره های تحلیل رفتار متقابل ، از سال 95 در سطوح مختلف در آکادمی برگزار می گردد. لازم به ذکر است که سطح بندی کلاس ها متفاوت است و برای گذراندن سطوح پیشرفته ، شرکت در دوره های مبتدی تحلیل رفتار الزامی است.

همچنین متقاضیان دوره تربیت مدرس، در صورتی که تحصیلات مرتبط با روانشناسی ، مشاوره و یا روانپزشکی را ندارند، هیچگونه مدرک مربیگری برای آنها صادر نمی شود. در نظر داشته باشید اگر به دنبال مدرک مربیگری دوره TA هستید، حتما باید عکس کارت دانشجویی و یا گواهی پایان تحصیلات را ارسال کنید.

دوره های تحلیل رفتار متقابل بر مبنای آموزش به دو سطج زیر تقسیم می شود. جهت اطلاع از زمان بندی و ساعات تشکلی کلاس های Ta ، بر روی سطح مورد نظر خود کلیک کنید:

کلاس تحلیل رفتار متقابل مبتدی

کلاس تحلیل رفتار متقابل پیشرفته

کلاس مستری یا تربیت مدرس تحلیل رفتار متقابل

همچنین از نظر سن شرکت کنندگان ، دوره های تحلیل رفتار متقابل به دو دسته کلاسهای بزرگسال ( 16 سال به بالا) و کلاسهای نوجوانان ( 12 تا 16 سال ) تقسیم بندی می شود.

اگر متقاضی کلاس تحلیل رفتار متقابل برای نوجوان هستید، از لینک زیر استفاده کنید:

کلاس تحلیل رفتار متقابل نوجوانان