دفتر مرکزی آکادمی تحلیل رفتار متقابل یا TA ، در صادقیه است اما دوره ها و کلاس های تحلیل رفتار متقابل TA ، آلاین برگزار می شود.

نکته: تا ابتدای سال 1402، ثبت نام جدیدی انجام نمی شود. لطفا در این خصوص تماس یا درخواستی ننمایید.

جهت ارتباط با ما می توانید از راههای زیر اقدام کنید:

تلفن: تا ابتدای سال 1402، ثبت نام جدیدی انجام نمی شود. لطفا در این خصوص تماس یا درخواستی ننمایید.

 

ایمیل: تا ابتدای سال 1402، ثبت نام جدیدی انجام نمی شود. لطفا در این خصوص تماس یا درخواستی ننمایید.

سامانه پیامک: 1000324560

سایت: https://TaAcademy.ir

تا ابتدای سال 1402، ثبت نام جدیدی انجام نمی شود. لطفا در این خصوص تماس یا درخواستی ننمایید.